U tijeku zaprimanje projektnih prijedloga za natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ u vrijednosti 380 milijuna kuna.

By | veljača 1, 2016

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva korisnike na dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“,putem kojeg će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Sredstva ukupne vrijednosti 380.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su pružanju potpora obnovi i revitalizaciji kulturne baštine kroz Integrirane razvojne programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Poziv natječaja podijeljen je u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

  Grupa aktivnosti A) – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
Grupa aktivnosti B) – Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora: investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje. Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A)
do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Detaljni uvjeti pod kojima se dodjeljuju potpore (bespovratna sredstva) u okviru ovoga Poziva dostupni su na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155.

 

Svi upiti vezano za Javni poziv putem kontakt forme!