PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

By | kolovoz 11, 2016

cycling-in-croatia-sail-croatia

 

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini.

Predmeti sufinanciranja su sljedeći:
– Plaže
– Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
– Javna cikloturistička infrastruktura

Predlagatelji projekta mogu biti:

– jedinice regionalne samouprave – županije
– jedinice lokalne sampuprave – gradovi i općine

Ministarstvo turizma sufinancira do 80% prihvatljivih troškova za provedbu svakog pojedinačnog programa, za koji je sveukupno osigurano 15.000.000,00 kn.
– troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture
– porez na dodanu vrijednost ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora, a do 50% po prihvaćenom završnom pisanom izvješću.

Projektni zahtjevi se zaprimaju zaključno s datumom 15. rujna 2016. god,

Kandidati će se odabrati u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.