Objavljena I. izmjena Javnog poziva “PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE”

By | prosinac 3, 2015

VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 3. prosinca 2015. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 6. studenoga 2015. godine.

Izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 6. prosinca 2015. na 8. siječnja 2016. Izmjena je posljedica velikog broja pitanja postavljenih putem e-pošte te tijekom Informativnih radionica, odnosno potrebe da odgovori na iste, u najvećoj mogućoj mjeri, budu raspoloživi potencijalnim prijaviteljima prije mogućnosti podnošenja projektnih prijava.

Novu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155