Natječaj “Umjetnost i kultura za mlade”

By | prosinac 13, 2016

Ministarstvo kulture objavilo je natječaj “Umjetnost i kultura za mlade”.

Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP-a, prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.i. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, specifičnog cilja 9.i.1. -Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Mladi u Republici Hrvatskoj, a posebno mladi u nepovoljnom položaju, nedovoljno sudjeluju u kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima. Zato je potrebno razvijati i provoditi programe koji će mladima omogućiti bolji pristup sadržajima iz područja kulture i umjetnosti te poticati njihovo aktivno sudjelovanje u navedenim programima.

Natječaj je otvoren od otvoren od 12.12.2016. do 28.2.2017., a više informacija o natječaju i mogućnostima prijave pročitajte na web stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.