Natječaj “E-Impuls”

By | srpanj 21, 2016

formação-720x380

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava E-Impuls.

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava E-Impuls. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima.

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.

 

 

1. Cilj poziva

Predmet: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Svrha (Cilj): Potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 300.000 kuna.

 

4. Predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

 malom poduzeću 65%

 mikro poduzeću 85%.

 

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mala poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.


6. Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljiva su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

 C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;

 F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

 J Informacije i komunikacije;

 M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

 

7. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj.

 

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja projektne prijave)

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

 

Slobodno nam se obratite ukoliko želite poboljšati šanse za dobitak bespovratnih sredstava u sklopu E-Impulsa, te Vam uvijek stojimo na raspolaganju za sva pitanja. Naš stručni tim vam može dati informaciju jeste li prihvatljivi prijavitelj i objasniti što sve morate napraviti kako biste to postali. Uvijek vam možemo predložiti opciju koja najbolje odgovara vama i vašoj djelatnosti te vam sastaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na E-Impuls i dobivanje bespovratnih sredstava.

Za svaku pomoć koju vam možemo pružiti, molimo vas da nam se obratite na sljedeću e-mail adresu:

info@heritagegopro.com

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine do 30. rujna 2016. na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb