Author Archives: heritagegopro

MRRFEU i Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka. Otočnim udrugama se njime dodjeljuje financijska potpora u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna za 2016. godinu.

Potpora će se dodijeliti projektima koje za glavno područje djelovanja imaju razvoj civilnog društva, kulture i umjetnosti, obrazovanja i znanosti, socijalne skrbi i zdravstva, gospodarstva, ekologije i sporta. Prednost u dobivanju sredstava imaju udruge koje potiču održivi razvoj otoka, doprinose razvoju otočne zajednice, unaprjeđuju kvalitetu života otočne zajednice, uključuju korisnike projekta u njegov razvoj i praćenje, potiču suradnju s drugim udrugama, podržavaju rad volontera, djeluju usklađeno sa strateškim dokumentima i kandidiraju projekte za dodjelu sredstava iz fondova Europske unije.

Otočne udruge mogu prijaviti projekte koji donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema vezanih za održivi razvoj hrvatskih otoka, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Minimalni iznos financijske potpore za svaku udrugu je 10.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 20.000,00 kuna. Svaka otočna udruga može podnijeti najviše jednu prijavu, a rok dostave prijava je 7. srpnja 2016. godine.
Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.

Heritage Go Pro i Sustav javnih bicikala NEXTBIKE

Danas (6. lipnja) u 19:00 sudjelujemo u službenom otvaranju terminala tvrtke Sustav javnih bicikala NEXTBIKE na otoku Lastovu. Naime, Općina Lastovo ostvarila je bespovratna sredstva za projekt podizanje sustava javnih bickala na otoku Lastovu, u sklopu prošlogodišnjih javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Putem bagatelne nabave u vrijednosti od 183.000,00 kn (bez PDV-a), odabrana je tvrtka Sustav javnih bicikala d.o.o. (NEXTBIKE), koja je tijekom prošlih dana postavila terminal s biciklima u trajektnoj luci u Ublima, a trenutno postavlja terminal na Pjevoru u Lastovu.  U planu je postavljanje i novih terminala po otoku, kao i planinskih i električnih bicikala. Link http://www.nextbike.hr/hr/lastovo/

 

nextbike_logo_orb

Otkazivanje umjetničke rezidencije AiR LASTOVO 2016.

cancel

Poštovana javnosti,

    

      S izuzetnim žaljenjem objavljujemo da je umjetnička rezidencija AiR (Artists in Residence) LASTOVO 2016.  otkazana uslijed nemogućnosti da se ona materijalno provede u zadanim okvirima tijekom ove godine. S obzirom na to da se dio javnosti već upoznao s našim namjerama uspostavljanja umjetničke rezidencije tijekom trenutnog mjeseca, osjećamo profesionalnu potrebu da obavijestimo medijsku i stručnu javnost, kao i onu širu, o okolnostima koje su dovele do njenog zaustavljanja.

     Naime, ona se otkazala nakon mnogo uloženog vremena i truda od strane svih uključenih partnera te trenutno svi osjećamo težinu posljedica otkazivanja. Moramo konstatirati da nam se očekivana financijska sredstva nisu realizirala u predviđenim rokovima te da pokušaj redukcije istih nije prošao zadovoljavajuće za sve uključene stranke. Kao i svi ostali partneri, zaposlenici tvrtke HERITAGE GO PRO su učinili što je bilo u njihovim mogućnostima i vremenskim okvirima da se premosti razlika između raspoloživih sredstava i onih još potrebnih za uspješnu provedbu manifestacije, tako da ona bude na opće zadovoljstvo svih uključenih stranaka, sudionika te čitave uže i šire javnosti.

     No ipak, unatoč našem neumornom trudu da vrijednost glavnih zadaća i ciljeva AiR Lastova bude prepoznata među ciljanim privatnim i javnim tijelima koja su imala priliku dati doprinos promicanju općeg razvoja kulturno-umjetničkog života na lokacijama gdje je najpotrebniji, navedeno se nije ostvarilo u zadovoljavajućem stupnju. Neočekivani višemjesečni zastoji prilikom objavljivanja rezultata mnogobrojnih državnih i privatnih natječaja iz područja kulture, su također doprinijeli otkazivanju.

     Ovim putem se ispričavamo svima koji su se, kao i mi, nadali da će direktno ili indirektno svjedočiti konačnim plodovima naših nastojanja. Preostala je jedino nada da ćemo ipak jednom uspjeti materijalizirati čitav projekt i njegove glavne misli vodilje te ih time podijeliti sa svima vama.

U nadi za boljim vijestima,

Organizacijski odbor

Manifestacija “LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana”

     HERITAGE GO PRO u suradnji s Udrugom Dobre Dobričević s Lastova  organizira manifestaciju pod nazivom „LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana“. Tijekom pripremne faze projekt su prepoznali važna privatna i javna tijela kao što je Ministarstvo Kulture RH, HBOR, Hrvatske šume i Coca-Cola Hellenic, koji će ujedno materijalno podržati provedbu manifestacije. Kao medijski pokrovitelji podržat će nas: Sustav javnih bicikala NEXTBIKE, ICOM ( The International Council of Museums) Hrvatska, Umjetnička akademija u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu, Općina Lastovo, Organizacija “Ka Kultura u tučepskim zaseocima (Općina Tučepi)”, Muzej Uja u Škripu … Manifestacija se održava na otoku Lastovu između 6. i 25. lipnja, a sastavljena je od dva događaja, umjetničko-istraživačke radionice koja će djelovati od 6. do 18. lipnja, te konferencije kulturnih djelatnika koja će se održati između 20. i 25. lipnja.

LA. colonia, foto

      Ciljevi manifestacije u profesionalnom smislu pretpostavljaju umrežavanje akademskih i muzejskih institucija, primjenu suvremenih metoda kustoske i umjetničke prakse, naročito poticanje interdisciplinarnog pristupa. Među bitnim stavkama manifestacije je istraživanje odnosa tradicije i suvremenog kulturno-umjetničkog izričaja ispitane i analizirane na radionici, te zatim evaluirane i predstavljene na konferenciji.

     Kroz program radionice omogućava se sudionicima stjecanje izvjesnih saznanja o  prostornom kontekstu urbanističkog sklopa Uble, kao i čitavog Lastova te njihova diseminacija prema široj publici. Glavni zadatak za sudionike radionice je ispitati mogućnosti javnog prostora, revalorizirati graditeljsko i kulturno nasljeđe te pokušati dati novo značenje mjestu ili preobraziti prijašnje, negativne konotacije mjesta Uble, kao grada izgrađenog na postulatima pokreta Novecento Italiano i talijanskog racionalizma 30-tih godina XX. stoljeća, koji su činili temelje fašističke ideologije na području kulture. Na radionici očekujemo sudionike poput studenata umjetnosti i povijesti umjetnosti te ostalih kulturnih djelatnika/pripravnika, dok se na konferenciji mogu očekivati sudionici poput stručnjaka iz polja umjetnosti i njene povijesti, predstavnika akademskih i muzejskih institucija, predstavnika udruga i fizičkih osoba koji su zainteresirane za navedenu temu.

      Za više informacija o mogućnosti sudjelovanja  možete nam  se obratiti na;

e-mail adresu: info@heritagegopro.com, events@heritagegopro.com ili na mobitel: 091 253 30 20

Priprema za početak kulturno-umjetničke manifestacije LA. colonia

HERITAGE GO PRO u suradnji s Udrugom za promicanje umjetnosti i kulture DOBRE DOBRIČEVIĆ organizira manifestaciju pod nazivom LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana. Manifestacija se održava na otoku Lastovu između 6. i 25. lipnja. Sastavljena je od dva događaja, umjetničko-istraživačke radionice te konferencije kulturnih djelatnika. Ciljevi manifestacije pretpostavljaju umrežavanje akademskih i muzejskih institucija, primjenu suvremenih metoda kustoske i umjetničke prakse, naročito poticanje interdisciplinarnog pristupa. Omogućava se stjecanje izvjesnih saznanja o  prostornom kontekstu urbanističkog sklopa Uble, kao i čitavog Lastova te njihova diseminacija široj publici. Glavni zadatak za sudionike radionice je ispitati mogućnosti javnog prostora, revalorizirati graditeljsko i kulturno nasljeđe Ubla kao grada izgrađenog na postulatima talijanskog racionalizma 30-tih godina XX. stoljeća.

KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2016. GODINI.

Na temelju godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje JAVNI POZIV
za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda
na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini

Glavni predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

– aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
– izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
– izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
– razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2016. godine.

Za svu moguću asistenciju pri prijavi i prikupljanju dokumentacije za natječaj slobodno nam se obratite na:

e-mail adresu: info@heritagegopro.com
ili na tel. broj: 021 278 973

Natječaj “Inovacije novoosnovanih MSP”

Za manje od mjesec dana započinje primanje prijava na natječaju “Inovacije novoosnovanih MSP” pri Europskom fondu za regionalni razvoj. Bespovratna sredstva dodjeljuju se kroz Trajno otvoreni Poziv  na dostavu projektnih prijava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, tj. dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva.

Cilj ovog Poziva jest potpomaganje razvijanja  novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem

Za sva upite i informacije vezane za natječaj slobodno nam se obratite na e-mail adresu info@heritagegopro.com.

Obustava podnošenja prijedloga za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Ovim putem obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s danom 6. svibnja 2016. godine trajno obustavilo mogućnost podnošenja projektnih prijedloga u sklopu  Poziva za podnošenje prijedloga za pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Stoga, nažalost, obustavljamo našu raspoloživost u pogledu novih prijava na navedeni natječaj. Naime, Poziv se zatvorio ranije od predviđenog, pošto je zaprimljen preveliki broj projektnih prijedloga do trenutka stupanja na snagu privremene obustave navedenog Poziva, što pretpostavlja iscrpljivanje raspoloživog iznosa iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi projektni prijedlozi pristigli nakon zatvaranja, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

Više na – http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

Javni poziv – “Konkurentnost turističkog gospodarstva”

Upravo je objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava pri programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Ministarstvo turizma će, s ukupno 23.700.000 kuna podržati projekte koji se uklapaju u sljedeće četiri mjere:

  • A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG, privatni iznajmljivači);
  • B – Razvoj posebnih oblika turizma;
  • C – Sigurnost (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima);
  • D – Prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda kroz turizam).

Javni je poziv otvoren do 31. svibnja 2016. godine.

Ukoliko vam je potrebna stručna asistencija i savjetovanje, stojimo vam uvijek na raspolaganju.

O natječaju više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=33010