Author Archives: heritagegopro

L.A. COLONIA 2017. je uspješno završena

     Zajedno s Udrugom za promicanje kulture i umjetnosti DOBRE DOBRIČEVIĆ, tvrtka HERITAGE GO PRO d.o.o. organizirala je manifestaciju pod nazivom „LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana 2017.“, koja se održala na otoku Lastovu između 17. i 24. rujna 2017. godine. Manifestacija se  sastojala od dva dijela: predavanja i radionica (. U ovogodišnjem izdanju posebnost se odvila putem sudjelovanja brendirane umjetničke kolonije, ANATOMIJA OTOKA, čijim posredstvom se omogućilo gostovanje stranih partnera. Najvažniji strani partneri bila su sveučilišta u Japanu (Tokio, Meiji, Keio) i Španjolskoj (Katalonsko politehničko sveučilište u Barceloni), čiji su studenti i profesori/mentori sudjelovali u ovogodišnjem sadržajnom programu.

plan

   

     Nakon višemjesečnih pripremnih aktivnosti i dolaska predavača i ostalih sudionika dan prije službenog početka manifestacije,  program je konkretno započeo s otvaranjem prve (od dvije) etape manifestacije, predavanja relevantnih predavača na temu otoka (simpozij „Potraga za javnim“). Unutar prostora Kneževog dvora u mjestu Lastovo (Palac u selu) održao se simpozij na kojem je sudjelovalo ukupno šest predavača i trideset četiri sudionika (profesori/mentori i studenti) te niz lokalnih stanovnika iz mjesta Lastovo.U idućoj etapi, u periodu od 18. rujna do 23. rujna održane su međunarodne studentske radionice na temu urbanog planiranja naselja Zaklopatica na otoku Lastovo.

     21766310_496812794016467_7704003613288198168_n


    Druga edicija manifestacije LA. Colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana doživjela je svojevrsnu ekspanziju u vidu suradnje s udrugom Anatomija otoka i pozicioniranost na mapi međunarodnih kulturno-umjetničkih manifestacija. Sam simpozij u vidu jednodnevnih predavanja pružio je uvid u mogućnostima korištenja javnih prostora na otoku odnosno sprege urbanog planiranja i kvalitete života lokalnog stanovništva. Same studentske radionice ponudile su niz radova na temu urbanističkih rješenja u naselje Zaklopatica u vidu dostupnosti obalne linije, zaštite pomorskog dobra, oblikovanja kvalitetnih prometnih pravaca te zaštitu vrijedne kulturne i prirodne baštine.

18619947_432079053823175_330649963362827467_n

Nacionalni dani programa INTERREG – Prekogranična suradnja Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Interreg Italija – Hrvatska je novi Program prekogranične suradnje između dviju zemalja u razdoblju 2014- 2020, vrijednosti 237 milijuna eura, od kojih 201 milijun eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Upravljačkim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa, organizira nacionalne info dane na području Republike Hrvatske koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga, tijekom slijedećih dana:

19. travnja 2017. godine u Pločama, s početkom u 11:00h u POU Ploče, Gračka 2, Ploče,

20. travnja 2017. godine u Zadru, s početkom u 09:15h u IMPACT Centar, Put stanova bb, Zadar,

Svečanost otvaranja područnih ureda Zadar i Dubrovnik Zajedničkog tajništva Programa od strane predstavnika MRRFEU-a, Stelle Arneri – ravnateljice Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Silvije Majer – voditeljice Upravljačkog tijela Programa, Stipe Zrilića – župana Zadarske županije, održat će se neposredno prije nacionalnog info dana 20. travnja 2017. u Zadru, s početkom u 9:15h.

21. travnja 2017. godine u Karlovcu, s početkom u 11:00h u JU AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, Karlovac

 

Online registraciju za nacionalne info dane, do popunjavanja kapaciteta, moguće je obaviti ovdje

Započeli smo s pripremama ovogodišnje manifestacije “LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana”!

Portal Total Croatia News  objavio je englesku verziju našeg članka u kojem smo pisali o kulturnoj manifestaciji Lastovski poklad. Naše sudjelovanje u Lastovskom pokladu poslužilo je kao dobar temelj za organiziranje manifestacije „LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana“. Podsjećamo, manifestaciju LA. COLONIA smo prvi put organizirali u lipnju 2016. godine, u suradnji s Udrugom za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević.

Budući da smo već zakoračili u veljaču 2017. godine, i da nam se bliži  mjesec lipanj, ponosno najavljujemo daljnju suradnju s udrugom Dobre Dobričević i organiziranje ovogodišnje inačice manifestacije LA COLONIA. Više informacija o manifestaciji i datumima održavanja objavit ćemo uskoro.

 

Natječaj “Umjetnost i kultura za mlade”

Ministarstvo kulture objavilo je natječaj “Umjetnost i kultura za mlade”.

Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP-a, prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.i. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, specifičnog cilja 9.i.1. -Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Mladi u Republici Hrvatskoj, a posebno mladi u nepovoljnom položaju, nedovoljno sudjeluju u kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima. Zato je potrebno razvijati i provoditi programe koji će mladima omogućiti bolji pristup sadržajima iz područja kulture i umjetnosti te poticati njihovo aktivno sudjelovanje u navedenim programima.

Natječaj je otvoren od otvoren od 12.12.2016. do 28.2.2017., a više informacija o natječaju i mogućnostima prijave pročitajte na web stranici Europski strukturni i investicijski fondovi. 

Zapošljavamo asistente/ice u knjigovodstvu!

Tražimo motivirane i marljive radnike/ce, sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem ekonomskog usmjerenja. 

  • Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • Uvjeti: poznavanje engleskog jezika i rad u alatima Microsoft Office.
  • Pismene zamolbe dostaviti na adresu: Zvonimirova 16A, 21210 Solin

Napomena: Pisane zamolbe moraju sadržavati životopis u Europass formatu te podatak o datumu prijave u evidenciju HZZ-a. Za sve kandidate čije pisane prijave stignu zaključno s 02.12.2016., bit će organiziran test znanja rada u MS Office-u i poznavanje osnovnih računovodstvenih pojmova. Predviđeni datum testiranja je ponedjeljak 05.12.2016., s početkom u 10,00 sati.

Više informacija o prijavi pogledajte na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 

PROGRAM RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

cycling-in-croatia-sail-croatia

 

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini.

Predmeti sufinanciranja su sljedeći:
– Plaže
– Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
– Javna cikloturistička infrastruktura

Predlagatelji projekta mogu biti:

– jedinice regionalne samouprave – županije
– jedinice lokalne sampuprave – gradovi i općine

Ministarstvo turizma sufinancira do 80% prihvatljivih troškova za provedbu svakog pojedinačnog programa, za koji je sveukupno osigurano 15.000.000,00 kn.
– troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture
– porez na dodanu vrijednost ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora, a do 50% po prihvaćenom završnom pisanom izvješću.

Projektni zahtjevi se zaprimaju zaključno s datumom 15. rujna 2016. god,

Kandidati će se odabrati u roku od 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Natječaj “E-Impuls”

formação-720x380

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava E-Impuls.

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava E-Impuls. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i malim poduzećima.

Poziv je namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti (de minimis) kretat će se od 30.000,00 do 300.000,00 kuna uz maksimalan intenzitet potpore od 65 % bespovratnih sredstava za mala poduzeća te 85% za mikro poduzeća.

 

 

1. Cilj poziva

Predmet: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Svrha (Cilj): Potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna. Ukupna potpora ne može prijeći prag od 300.000 kuna.

 

4. Predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

 malom poduzeću 65%

 mikro poduzeću 85%.

 

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mala poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.


6. Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljiva su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga. Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

 C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;

 F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

 J Informacije i komunikacije;

 M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

 

7. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj.

 

8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja projektne prijave)

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

 

Slobodno nam se obratite ukoliko želite poboljšati šanse za dobitak bespovratnih sredstava u sklopu E-Impulsa, te Vam uvijek stojimo na raspolaganju za sva pitanja. Naš stručni tim vam može dati informaciju jeste li prihvatljivi prijavitelj i objasniti što sve morate napraviti kako biste to postali. Uvijek vam možemo predložiti opciju koja najbolje odgovara vama i vašoj djelatnosti te vam sastaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na E-Impuls i dobivanje bespovratnih sredstava.

Za svaku pomoć koju vam možemo pružiti, molimo vas da nam se obratite na sljedeću e-mail adresu:

info@heritagegopro.com

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine do 30. rujna 2016. na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

 

LA. colonia: Tijek i završetak manifestacije

1465975008_494_velika_sonja jankov 0S koncem manifestacije LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana, u ime organizatora , naše tvrtke i Udruge Dobre Dobričević s Lastova, čast nam je i zadovoljstvo ukratko predstaviti najvažnije točke koje su obilježile ovaj događaj, čije konačne rezultate ćemo vjerojatno tek vidjeti u bližoj budućnosti. Kao njegovim suorganizatorima, on će ostati u našim sjećanjima kao jedan vrijedan i korisni događaj za Lastovo te za čitavu regiju. Iskustva koja smo dobili tijekom organizacije i provođenja natječaja ćemo koristiti i tijekom naših sljedećih nastojanja da pomognemo, što je više moguće, daljnjem razvitku Lastova i čitavog primorsko-otočnog sklopa u Jadranskom moru. Također, uspješnim završetkom manifestacije, stvorili su se preduvjeti za njen nastavak u još većem intenzitetu tijekom sljedeće godine. Nadamo se da su svi ostali sudionici i pratitelji bili zadovoljni učinkom manifestacije i da dijele, te da će nastaviti dijeliti,  naš optimizam u daljnjem razvitku ovog događaja i dugoročnim pozitivnim utjecajima koje će on imati i tijekom sljedećih godina. Kao što je već navođeno, manifestacija je bila podijeljena na umjetničku rezidenciju i konferenciju. Obje etape su uspjele ispuniti naša očekivanja, kao i sve zadaće i ciljeve koje smo postavili tijekom prošlih mjeseci.

 

 

13445250_258941634470252_3767585226898319264_nRezidencijska etapa manifestacije trajala je od 6. do 18. lipnja, a pet participanata je uspješno obavilo glavne zadaće istraživanja mogućnosti javnog prostora Uble u širem kontekstu Lastova, kojim bi se razjasnilo, ili pak redefiniralo, kulturno, društveno i prirodno nasljeđe otoka, s ciljem podizanja svijesti o prostorno-vremenskom okruženju ove otočne sredine. Prilikom procesa istraživanja, u tijek aktivnosti uključili su se i mještani naselja, od kojih su participanti pokušavali dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja o Ublima, kao i ispitati njihovu svakodnevnicu te izazove s kojima se suočavanju životom u ovom reliktu fašističkog urbanog i arhitektonskog planiranja 30-tih godina XX. stoljeća. Participanti su redovito sudjelovali u terenskim istraživanjima Ubla i njegove šire okolice, u svrhu upoznavanja s materijalnom ostavštinom urbanog i arhitektonskog okvira naselja. Navedenim aktivnostima, popraćenim s pisanom građom vezanom za naselje, uspjeli su ostvariti sljedeće:

Vjekoslav Gašparović je kroz skicu evolucije odnosa čovjeka i prirode na primjeru otoka Lastova, stvorio je mogući idući korak u tome slijedu. Prezentirao je moguće odgovore na pitanje može li se, poput endemskih vrsti flore i faune izoliranog pučinskog otoka, promatrati, shvaćati, tragati, njegovati i razvijati endemske običaje, postupke i pojave u društvenim i prostornim odnosima na otoku.

Viktorija Žuvela je napravila video koji je produkt kreativne klime i sinergije među sudionicima i osobnog traganja za odgovorima na složena pitanja fenomena otoka, s obzirom na to da živi i13343139_253509128346836_1156114940000093374_n radi na Korčuli.  Pristupajući problematici funkcije glavne luke – Uble u kontekstu povezivanja unutar lokalne zajednice te izoliranosti u širem kontekstu, moguće je jedino ako

promatramo Lastovo kao mikrokozmos koji opstaje sam za sebe. U nizu kadrova – fragmenata otrgnutih iz otočke realnosti, jednostavnim formama prikazuje povezanost ljudi i prirode.

Težeći svođenju izraza na što jednostavnije oblike ostaje samo ono što je sveprisutno u (svakom) otočkom karakteru – svijest o izoliranosti i oštre morske granice.

Ilustrator Ivan Jelačić promatra Uble kao turističku destinaciju. Na osnovu podataka prikupljenih u istraživanju i razgovora s mještanima razvio je seriju ilustracija koja se aplicira na različite uporabne  predmete/materijale koji mogu postati suveniri. Različitim zanimljivim i praktičnim rješenjima pakiranja proizvoda podsjeća na industriju, ljude i običaje Ubla.

Ivan Mlinar je stvorio koncept interaktivnih digitalnih razglednica Lastova koje u formi foto, video i audio mape brendiraju tajnovitu destinaciju udaljenog jadranskog otoka. Razglednice jednostavno ibrzo informiraju stanovnike i posjetitelje Lastova o svim zanimljivim sadržajima, događajima, uslugama i osobama. Foto, video i audio mape mogu dopunjavati svi korisnici virtualnog portala koji se tako dinamizira  i personalizira.

Serija fotografija Sonje Jankov fokusira se na širinu javnog i zelenog prostora koji od svih urbanih cjelina na otoku Lastovu karakterizira samo Uble. Autorica je neiskorištene građevine javnog i stambenog tipa fotografirala tako da je iza njih čisto plavo nebo i da izgledaju kao da su udaljenije jedna od druge nego što inače jesu. Čisto plavo nebo je komparirala s plavim platnom koje se stavljalo kod formalnih fotografiranja. Njima je dodala fotografije velikih kaktusa i ponekog traga stanovnika, kako bi ukazala na prazno značenje koje Uble danas imaju i koje se može i mora promijeniti.

Od 18. do 25. lipnja, nakon završetka rezidencije i predstavljanja njenih rezultata, organizirana je serija predavanja na kojima su predavači predstavljali različite teme, nastojeći potaknuti publiku na diskusiju i razmatranje važnih poznatih i manje poznatih kulturnih dobara Jadrana, kao i inicijative koje mogu doprinijeti njihovoj zaštiti i revalorizaciji te općem društvenom boljitku. Lastovski Knežev dvor, koji je bio jedno od žarišta aktivnosti za vrijeme trajanja rezidencije, ovim je postao centar zbivanja manifestacije. Istovjetno s otvaranjem prostora Kneževog dvora za javnost, u njegovom suterenu su se započele održavati predavanja i predstavljanja, tj. glavne aktivnosti konferencije. Konferencijska etapa nije zaostajala po raznolikosti gledišta. Različite teme su mnogobrojnih gledišta i metoda 13418853_258392081191874_692616676995752166_nrada ukazale na zajedničku potrebu razvitka društva, simbolizirajući i njihovo zajedništvo pri promicanju vrijednosti koje mogu voditi poboljšanju situacije u mnogobrojnim društvenim disciplinama, koje ujedno doprinose općem boljitku društva. Manifestacija time nije samo ograničena na boljitak Lastova, već čitavog jadranskog bazena i šire.

Početnu etapu predavanja obilježila su dva predavanja u kojima je predstavljena prošlost i budućnost samog sklopa Kneževog dvora  kao i dva predavanja vezana za kulturološke fenomene Lastova, lastovske fumare i Poklad.U polusatnom dokumentarnom filmu, jedan od posljednjih majstora izrade tog karakterističnog lastovskog dimnjaka, Ivan Čihoratić, objašnjava njegovu povijest, tipološke karakteristike i princip građenja.

Antun Karlović, jedan od najstarijih članova pokladnog društva, opisuje petostoljetni karnevalski običaj sa svim njegovim karakteristikama, početka, svetkovina, izradu Poklada, plesa pokladara s mačevima, obilazaka kuća, lire, halekanja, culjanja i konačno, paljenja samog Poklada. Navedeni je također sudjelovao u ulozi kneza pri lastovskoj manifestaciji Izlazak kneza, koja se usporedno odvijala tijekom 3. dana konferencije. Ona reproducira jedan od ceremonijalnih događaja iz povijesti Lastova, tj. dubrovačke uprave nad otokom,  kada bi se knez obraćao njegovom stanovništva Prilikom ovog događaja izveden  je pokladni ples s mačevima te klapske priredbe, kojima su predstavljena folklorna, plesna i glazbena povijest otoka.

13528239_261161887581560_4740953344812107345_o

Također, predstavljen je projekt Otvoreni muzej Lastovo, čija je prva točka bila otvaranje trga Lastovskog poklada, nastavljeno s otvaranjem sklopa Kneževog dvora (Palaca) kao galerijskog i etnografskog prostora, a projekt kao konačni cilj ima stvaranje disperziranog niza izložbenih prostora po glavnim žarištima života na otoku.

Od predstavljenih predavanja izdvajamo URBACT III – od lokalnog do transnacionalnog i nazad od Antonije Eremut Erceg, koji za glavnu temu ima sudjelovanje Solina u programu transnacionalne suradnje URBACT III, kojim se u suradnji s mrežom gradova provodi projekt planiranja i razvoja rubnih, često neatraktivnih područja koje obilježava supostojanje različitih funkcija (npr. rezidencijalna i industrijska zona). Glavne zadaće projekta su promjene u pristupu urbanog planiranja, aktiviranje prostornih i društvenih potencijala te bolje korištenje prostora.

Ivan Rako i Hrvoje Bota predstavili su svoj projekt Permakultura u Dalmaciji, prezentirajući gledište po kojem se prirodu treba analizirati kroz kontekst ljudskog okoliša, preuzimajući odgovornost koja dolazi s tim privilegiranim položajem. Poštivanje prirode kao cjelovitog sklopa i razumijevanje procesa u kojima je čovjek jedan od ključnih elemenata, po predavačima je ujedno i korak bliže održivom i dugoročnom suživotu čovjeka i prirode. Predavanje je analiziralo prirodne obrasce i pojasnilo ulogu čovjeka u navedenim relacijama. Projekt nudi niz etičkih principa i načela pri primjeni neinvazivnih rješenja u dizajniranju okoliša, poštujući tradiciju i autohtonost krajolika.

13483169_261692907528458_5305810237945035419_o

Maja Jurišić je predstavila mrežu udruga Pokret otoka, inicijativu otočana i ljubitelja otoka koji žele izgraditi održivo i solidarno otočno društvo kroz povezivanje pojedinaca, organizacija i ideja, temeljenih na vrijednostima koje mogu odgovoriti na niz složenih izazova s kojima se suočavaju, jednako lokalno, kao i globalno.

Davor Stipan imao je predavanje o otoku Svecu, kontinuitetu i osobitostima, s mnogobrojnim legendama, anegdotama i povijesnih priča vezanih za otok, poput stradanja engleskih mornara zbog kojeg je na zemljovidima stekao epitet Vražjeg otoka i grobova korpulentnih ljudi. Otok je danas postao tek mjesto istraživanja njegove povijesti, s obzirom na činjenicu da su zadnji stalni stanovnici nestali još prije nekoliko desetljeća.

Slična problematika se predstavila i na predavanju Ivane Zaninović o Velom Grablju na otoku Hvaru, koje je nekada bilo perspektivno i naseljeno selo, a danas se suočava s gotovo potpunim nestankom. Glavno pitanje predavanja je hoće li se projektom razvoja Etno-eko sela zaštititi ambijent ruralne arhitekture i ujedno     privući nove stanovnike koji će u njemu boraviti izvan ljetne sezone ili će postati samo muzejski primjerak nekih prošlih vremena.

 

13498075_261694747528274_6376895971436368324_o13517662_988862791235055_1938347866351474514_o

Boško Budisavljević je predstavio program Anatomija otoka 2012-2016, ciklus simpozija i radionica koje veže zajednička tema unaprjeđivanja otoka, na kojima su bili pozvani stručnjaci raznovrsnih disciplina poput urbanizma, geografije, arheologije, ekonomije, etnologije, kulturne antropologije, sociologije, arhitekture i agronomije te predstavnici lokalne samouprave i udruga te pojedinci uključeni u otočne razvojne programe. Također, u lastovskoj se školi otvorila izložba s 15 plakata na kojima su prikazani raniji rezultati programa. Kontinuitet simpozija koje  prate studentske radionice očekujemo i u ovoj godini.

Na zadnjem danu predavanja u Kneževom dvoru predstavljena su i dva filma. Alen Munitić je nakon svog predavanja o rezultatima Kina Mediteran pustio dokumentarni film Kino otok o ugroženoj i mjestimično izgubljenoj kulturi gledanja filmova u kino dvoranama koje se nalaze u malim mjestima na hrvatskim otocima. Šestoro svjedoka vremena prisjeća se tog nekada važnog fenomena na otocima te događaja vezanih uz gledanje i prikazivanje filmova, koji su im zauvijekobilježili živote.

Talijanski redatelj Enrico Masi je,  uoči Olimpijade u Rio de Janeiru, predstavio film Zlatni hram, priču o urbanoj i socijalnoj devastaciji koju je doživio London za vrijeme prošle Olimpijade, ukazujući na značajni broj nedostataka koje prate taj događaj te važnost njihove promjene ukoliko Olimpijade zaista žele biti festival mira, slobode i jednakosti među ljudima.

Iz navedenog je jasno da se tijekom proteklih dvadeset dana događao niz aktivnosti koje su prethodile početku kulturnog ljeta na otocima, najavljujući buđenje    tih sredina iz zimske uspavanosti. Nadamo se da su naša nastojanja dala doprinos širenju novih saznanja među ljudima, kao i osviještavaju o određenoj problematici i razvoju novih rješenja.  Ovim putem također izdvajamo sponzore, donatore i medijske pokrovitelje: – posebice Ministarstvo kulture RH koje je posebno značajno doprinijelo projektu,  a projektu su pridonijeli i sljedeći sponzori Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Coca-Cola HBC Hrvatska, Hrvatske šume, Općina Lastovo, Komunalac, Jadrolinija i Nextbike Hrvatska. Navedeni su omogućili da se naši planovi materijaliziraju i postanu stvarnost. Njima neizmjerno zahvaljujemo na pomoći, kao i svim pojedincima koji su nam pomogli da se ovaj važan festival kulturne, društvene i umjetničke te nove i stare baštine realizira na što bolji način. Zahvaljujemo javnosti koja je pratila naše aktivnosti, što je od samih početka planiranja i bio naš glavni cilj. Za kraj, izražavamo našu zahvalnost svim medijima koji su pomno pratili i obavještavali o aktivnostima manifestacije te time doprinijeli obavještavanju javnosti o vrlo važnim društvenim temama te odgovorima na pitanja koja su njima postavljena, doprinoseći tako daljnjem širenju važnosti njihovog predstavljanja i djelovanja da se ona adekvatno riješe.

Srdačan pozdrav do budućih susreta,

Organizacijski odbor manifestacije

Zahvala našim sponzorima i ostalim podržavateljima

13413707_255615361469546_584016231790910416_n

Ovim putem zahvaljujemo svim našim sponzorima i s ostalima koji nam pružaju podršku u našim nastojanjima da učinimo LA. coloniju što kvalitetnijim projektom, koji će biti na zadovoljstvo svim Lastovcima i Lastovkama te svim našim sudionicima i posjetiteljima. Dali ste doprinos i omogućili odvijanje jednom vrijednom događaju za kulturno-umjetnički život otoka te vas sada navodimo:

MINISTARSTVO KULTURE RH

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

COCA COLA HELLENIC

HRVATSKE ŠUME

OPĆINA LASTOVO

SUSTAV JAVNIH BICIKALA NEXTBIKE

JADROLINIJA

Također, zahvaljujemo se UMJETNIČKOJ AKADEMIJI i FILOZOFSKOM FAKULTETU u Splitu, kao i svim ostalim privatnim i javnim tijelima te pojedincima koji su prepoznali naš projekt i učinili ga boljim svojim zalaganjem, doprinosom te operativnom i moralnom podrškom.