La. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana 2018

By | listopad 4, 2018
« 1 od 4 »

Zajedno s partnerom, Udrugom za promicanje kulture i umjetnosti DOBRE DOBRIČEVIĆ, tvrtka HERITAGE GO PRO d.o.o.  organizirala je manifestaciju pod nazivom „LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana 2018.“, održanu na otoku Lastovu između 22. i 26. rujna 2018. godine. Sastojala se od dva dijela: predavanja (lectures) i radionica (workshops). Manifestacija je doživjela svoje treće uspješno izdanje, te se i u ovogodišnjem dijela posebnost odvila putem sudjelovanja brendirane umjetničke kolonije, ANATOMIJA OTOKA, čijim posredstvom se omogućilo gostovanje stranih partnera.

Najvažniji strani partneri su sveučilišta u Japanu (Tokio, Meiji, Keio) i Njemačkoj (Würzburg University), čiji studenti i profesori/mentori su sudjelovali u ovogodišnjem sadržajnom programu.

ANATOMIJA OTOKA – snimke s predavanja

 

Nakon pripremnih aktivnosti i dolaska predavača i ostalih sudionika dan prije službenog početka manifestacije,  program je konkretno započeo s programom radionice. Radionica obuhvaća element nematerijalne kulturne baštine, Lastovski poklad (opis programa radionice dostupan u privitku – program manifestacije).

Unutar prostora Kneževog dvora u mjestu Lastovo (Palac u selu) održala su se predavanja na kojem je sudjelovalo ukupno 5 predavača i sudionici iz Hrvatske, Njemačke, Nizozemske i Japana (profesori/mentori i studenti) te niz lokalnih stanovnika iz mjesta Lastovo. Interaktivna predavanja uključivala su i panel rasprave na teme valorizacije baštine otoka Lastovo (primarno koncept OTVORENI MUZEJ LASTOVO).

OVOGODIŠNJI PROGRAM

LA colonia 2018 by LA colonia on Scribd

Prvi predavač, Sandra Belas iz Konzevatorskog odjela u Splitu na temi ulozi fototeke u očuvanju kulturne baštine, sudionike je uputilo na vrijednosti fototeke u oblikovanja projektnih zadataka zahvata na kulturnim dobrima. Kroz prizmu arheološke zone u naselju Ubli i rekonstrukciju pojedinačnih kulturnih dobara u naselju Lastovo (zaštićena kulturno povijesna cjelina Lastovo), sudionici su kroz interaktivne paralele s inozemnim primjerima ukazali na zanimljive novitete u modernoj interpretaciji kulturne baštine. Nastavno, predavač Dario Kopić, profesor iz Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split s područja geoinformatike ponudio je zakonski okvir za postavljanje turističke signalizacije u sprezi s uputama za načinom označavanja kulturnih dobara.

Idućeg programskog dana, Ivan Tomeljak i Emil Leskur iz tvrtke Heritage Go Pro d.o.o. održali su predavanja o tijeku napretka projekta OTVORENI MUZEJ LASTOVO, u kontekstu strukovne valorizacije i mogućnosti financiranja iz dostupnih EU fondova. Obzirom na tekuće probleme Općine Lastovo u kontekstu financijske podrške projektu, pristupilo se raspravi o uspostavi novih modela upravljanja kojim bi se rasteretio nedostatan kapacitet jedinice lokalne samouprave.

Zadnje predavanja povezano je s isprepletenosti nematerijalne i materijalne baštine na otoku, što naša manifestacija kontinuirano naglašava, te je Meri Glumac kao lokalni poznavatelj narodnih legendi pričala o staroslavenskim legendama u Lastovskim poljima. Strani sudionici su se poglavito zainteresirali, obzirom na samu temu radionice (Lastovski poklad), te smo kao organizatori izuzetno sretni na pozitivan dojam naše intencije.

Međunarodna komponenta programa/manifestacije osigurana je suradnjom s međunarodnim sveučilištima u Japanu i Njemačkoj, kao i nastavkom uspješne promocije otoka Lastovo kroz aktivnosti međunarodne organizacije Atrium. Program je sufinanciran podrškom Ministarstva kulture RH.